Միացեք SEIU 2015 Միությանը հե՛նց այսօր:

Բարի գալուստ SEIU Տեղական 2015 Միության ընտանիք: Միանալով մեր միությանը՝ դուք դառնում եք ձեր և ձեր ընտանիքի կյանքի բարելավման համար տարվող պայքարի մասնիկը և ձեռք եք բերում ձեզ համար կարևոր նպաստներից օգտվելու հնարավորություն:

SEIU Տեղական 2015 Միությունը առաջնորդել է Կալիֆորնիայի յուրաքանչյուր աշխատավորի համար՝ հանուն նվազագույն $15 աշխատավարձի և 3 վճարովի հիվանդության օրերի համար տարվող պայքարը: Մենք նաև շարունակում ենք պայքարել կենսաթոշակային ապահովության, ապահով աշխատավայրերի և ձեր պես մարդկանց հարգանքի համար տարվող պայքարին, ովքեր խնամում են տարեցներին և հաշմանդամներին:

Մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ: Օգնության կարիք ունենալու դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել Անդամների Գործնական Կենտրոն (MAC)՝ 1-855-810-2015 հեռախոսահամարով: SEIU Տեղական 2015 Միության անդամակցության մակարդակների վերաբերյալ լիարժեք բացատրություն ստանալու համար, խնդրում ենք սեղմել այստեղ:

View the video above in:
Spanish | Chinese | Armenian | Korean