CHI NHÁNH 2015 SEIU – Các Điều Ưu Tiên Cho Năm 2016

Nhiệm Vụ:

Chi Nhánh 2015 SEIU là tổ chức của nhân viên ngành Chăm Sóc Dài Hạn tiểu bang California nhằm giải phóng sức mạnh chung của các nhân viên ngành chăm sóc dài hạn, gia đình và cộng động của họ, sử dụng sức mạnh của công nghệ, và xây dựng một phong trào rộng lớn để làm nhiễu loạn hiện trạng bất công để dẫn đến sự biến đổi lâu dài để tạo dựng một xã hội công bằng hơn cho mọi người.

Tầm Nhìn:

Chi Nhánh 2015 SEIU là một tổ chức đa dạng, đạo đức và minh bạch của công nhân Thế Kỷ 21, lãnh đạo đoàn viên với tầm nhìn, sự thông cảm, với sự trong sáng và lanh lợi để có thể phát triển mạnh trong một thế giới luôn luôn thay đổi. Qua việc làm của đoàn viên chúng ta, bằng cách xây dựng các mối quan hệ đối tác, và chấp nhận sự sáng tạo và giáo dục, nhân viên ngành chăm sóc dài hạn của Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ có được công ăn việc làm tốt, mức lương đủ sống, hưu trí ổn định, sự kính trọng, và có quyền hạn thành lập một công đoàn cho mọi người. Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ đặt Giấc Mơ Mỹ mới trong tầm với bằng cách bảo đảm sự tiếp cận được dịch vụ chăm sóc dài hạn tốt cho người cao niên và người tàn tật, và giành được chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng của chúng ta bao gồm cả sự tiếp cận được bảo hiểm sức khỏe chất lượng và vừa túi tiền, cũng như chỗ ở, các khu xóm an toàn, các cơ hội giáo dục, và công lý chủng tộc và môi trường.

Category

Resources

Posted

January 22nd, 2016