Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Bạn có thắc mắc về công việc của ngành chăm sóc dài hạn, công đoàn hoặc đặc biệt là Chi Nhánh 2015 SEIU? Vậy thì chúng tôi có giải đáp.

Chi Nhánh 2015 SEIU là tổ chức gì?

Chi Nhánh 2015 SEIU là công đoàn của hơn 315,000 nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên viện dưỡng lão trong 49 quận trên toàn tiểu bang California.

Nhân viên chăm sóc tại gia là ai?

Nhân viên chăm sóc tại gia là một người cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho người cao niên hoặc người tàn tật ở ngoài bệnh viện. Những dịch vụ này có thể bao gồm việc theo dõi thuốc men, tập thể dục hàng ngày, tập dượt và nhiều công việc khác đòi hỏi một chuyên viên lành nghề và kiên nhẫn. Nhân viên chăm sóc tại gia có thể là người bà con của người cần sự giúp đỡ, tuy vậy phần nhiều là không phải bà con. Đoàn viên ngành chăm sóc tại gia của Chi Nhánh 2015 SEIU làm việc thông qua Chương Trình Trợ Giúp Tại Gia (IHSS) của tiểu bang hoặc là được thuê làm bởi một cơ quan chăm sóc tại gia của tư nhân.

Chi Nhánh 2015 SEIU đang tìm giải pháp cho những vấn đề nào?

Trong khi người dân Hoa Kỳ tiếp tục sống lâu hơn và trong khi thế hệ “Baby Boomer” (những người được sinh ra từ năm 1947-1961) càng già đi, thì nhu cầu cho dịch vụ chăm sóc dài hạn chất lượng sẽ gia tăng. Tuy nhiên, ở hầu hết nhiều nơi, các nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên viện dưỡng lão không được trả tiền đầy đủ, làm việc quá sức và bị coi thường. Điều này dẫn đến cả hai tình trạng các nhân viên ngành chăm sóc dài hạn sống trong cảnh bần cùng cũng như sự thiếu hụt nguy hiểm các chuyên gia đủ năng lực chuyên môn, do nhiều người rời bỏ ngành này bởi vì họ không kiếm được đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn trong ngành chăm sóc dài hạn bằng cách giành được mức lương công bằng, các phúc lợi hợp lý và điều kiện làm việc tốt cho mọi nhân viên ngành chăm sóc.

Chi Nhánh 2015 SEIU đã thực hiện được những điều gì?

Trong số các thành tích, Chi Nhánh 2015 SEIU gần đây đã thương lượng được việc tăng tiền lương cho hơn 135,000 nhân viên ngành chăm sóc dài hạn trong các quận trên toàn tiểu bang. Chúng tôi cũng là một lực lượng chính trong các nỗ lực thành công để tăng mức lương tối thiểu ở Los Angeles và San Francisco, do đó đã gây tác động tới cuộc sống của hàng triệu người dân California cũng như nêu gương cho các thành phố khác trên cả nước để noi theo. Những thắng lợi này đã kích thích các cuộc vận động ở tầm vóc quốc gia để tăng tiền lương cho mọi công nhân bao gồm dự luật cho toàn tiểu bang nhằm tăng mức lương tối thiểu của California tới $15 một giờ và cung cấp thêm ngày nghỉ bệnh có lương.

Làm sao tôi có thể trở thành nhân viên IHSS?

Bạn có thể tìm được thông tin về những điều bạn cần phải làm để trở thành nhà cung cấp dịch vụ IHSS chuyên nghiệp trong tiểu bang California bằng cách truy cập trang mạng của Sở Dịch Vụ Xã Hội tại www.cdss.ca.gov.
 
Tại sao tôi nên tham gia Chi Nhánh 2015 SEIU?

Nếu bạn là nhân viên chăm sóc tại gia hoặc nhân viên viện dưỡng lão, việc tự bản thân cố gắng thương lượng với người chủ/công ty để được trả lương công bằng gần như là bất khả thi. Những bên có quyền lợi với quyền lực lớn có mọi động cơ để giữ cho phí tổn lao động nằm ở mức thấp và mức lợi nhuận của họ cao. Nhưng với lực lượng chung của 315,000 bạn đồng nghiệp cùng đứng bên của bạn, bạn ở vị trí mà bạn có thể chuyển đổi dịch vụ chăm sóc chất lượng mà bạn cung cấp cho những người khác thành một nghề nghiệp bền vững ở trung tâm của tương lai ngành chăm sóc sức khỏe của chúng ta.

Được rồi, nhưng còn có phúc lợi nào khác đối với việc trở thành đoàn viên của Chi Nhánh 2015 SEIU không?

Có, nhiều lắm. Từ các chương trình giảm giá tới các cơ hội học bổng cho bạn và con em của bạn, đoàn viên Chi Nhánh 2015 SEIU tiếp cận được một loạt phúc lợi. Để biết thêm thông tin về những phúc lợi này, hãy gọi cho Trung Tâm Hành Động Dành Cho Đoàn Viên (Member Action Center) theo số 855-810-2015 và viếng trang Phúc Lợi Dành Cho Đoàn Viên (Member Benefits) của chúng tôi.

Chi Nhánh 2015 SEIU có thể giúp tôi không nếu tôi gặp vấn đề gì với người chủ/công ty của tôi?

Có, đó là một trong số việc mà chúng tôi làm. Nếu bạn có thắc mắc về hợp đồng của bạn hoặc một vấn đề khác tại nơi làm việc, xin vui lòng gọi cho Trung Tâm Hành Động Dành Cho Đoàn Viên (Member Action Center) theo số 855-810-2015.

Tôi đang tìm dịch vụ chăm sóc tại gia, nhưng tôi nghĩ tôi không có đủ khả năng để chi trả cho dịch vụ. Tôi có đủ điều kiện để nhận giúp đỡ về tài chánh không?

Bạn có thể hội đủ điều kiện. Sở Dịch Vụ Xã Hội California cung cấp sự hỗ trợ tài chánh cho những bệnh nhân hội đủ điều kiện thông qua Chương Trình Trợ Giúp Tại Gia. Bạn có thể tìm hiểu xem thử bạn có đáp ứng các điều kiện hợp lệ bằng cách nhắp chuột vào đây.

Tôi nộp đơn cho Chương Trình IHSS bằng cách nào?

Để nộp đơn cho Chương Trình IHSS, hãy liên lạc văn phòng IHSS trong quận tại địa phương của bạn.

Tôi là nhân viên ngành chăm sóc dài hạn hiện đang không có thân chủ. Chi Nhánh 2015 SEIU có thể giúp tôi tìm một thân chủ hay không?

Dù bạn là nhân viên chăm sóc tại gia đang tìm một thân chủ, hoặc một thân chủ đang tìm người giúp đỡ, chúng tôi có thể giúp bạn liên kết với cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ trong vùng của bạn. Hãy gọi cho Trung Tâm Hành Động Dành Cho Đoàn Viên (Member Action Center) theo số 855-810-2015 để được giúp đỡ.

Tôi là nhân viên ngành chăm sóc hiện giờ tôi tạm thời không có thân chủ. Tôi vẫn có thể tiếp cận được các phúc lợi của Chi Nhánh 2015 SEIU hay không?

Bạn có thể tiếp tục làm đoàn viên Chi Nhánh 2015 SEIU mặc dù hiện giờ bạn không có làm việc với một thân chủ. Chúng tôi cũng có Chương Trình Đoàn Viên Dự Khuyết với mức giảm giá cho những người hiện đang không hội đủ điều kiện để tham gia một công đoàn.

Tôi là nhân viên chăm sóc tại gia đang muốn có được các kỹ năng mới. Quý vị có thể giúp tôi tìm chương trình đào tạo hay không?

Chúng tôi muốn các đoàn viên của chúng tôi càng có nhiều tài năng và càng lão luyện càng tốt, cho nên chúng tôi đã hợp tác với Trung Tâm Giáo Dục Ngành Chăm Sóc Dài Hạn (California Long Term Care Education Center, CLTCEC) để đem lại nhiều chương trình đào tạo nhằm giúp bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng cao. Để biết thêm thông tin về CLTCEC và các chương trình mà tổ chức này cung cấp, xin vui lòng nhắp chuột vào đây.

Làm sao tôi có thể trở thành đoàn viên của Chi Nhánh 2015 SEIU?

Hãy liên lạc Trung Tâm Hành Động Dành Cho Đoàn Viên (Member Action Center) theo số 855-810-2015, hoặc ghé qua một văn phòng của Chi Nhánh 2015 SEIU của chúng tôi.

Văn phòng của quý vị nằm ở đâu?

Chúng tôi có nhiều văn phòng trong khắp tiểu bang. Xin vui lòng viếng www.SEIU2015.org hoặc liên lạc Trung Tâm Hành Động Dành Cho Đoàn Viên (Member Action Center) theo số 1-855-810-2015 để tìm một văn phòng gần bạn nhất.

Ai là Viên Chức Lâm Thời của Chi Nhánh 2015 SEIU?

Các Viên Chức Lâm Thời của Chi Nhánh 2015 SEIU là bà Laphonza Butler (Chủ Tịch), ông Arnulfo De LaCruz, bà Kim Evon và bà April Verrett. Tất cả mọi người là đại diện lao động và người tổ chức dày dặn kinh nghiệm có sự hiểu biết thâm sâu về công việc và nhu cầu của các chuyên gia ngành chăm sóc dài hạn.

Có cơ hội cho tôi tham gia hoạt động của công đoàn không?

Nhất định rồi! Sự góp phần của đoàn viên là thiết yếu cho các dạng thay đổi mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Bạn càng hoạt động tích cực với các bạn đoàn viên và trong cộng đồng của bạn, thì chúng ta càng có thể thực hiện được nhiều việc.

Posted

January 21st, 2016
Tweet
Share
Email