Chào mừng bạn đến với Công Đoàn SEIU Chi Nhánh 2015.

Khi gia nhập công đoàn của chúng tôi, bạn trở thành một phần của cuộc đấu tranh vì một cuộc sống tốt hơn cho bạn và gia đình và có được quyền truy cập vào các lợi ích quan trọng đối với bạn.

Các thành viên SEIU Local 2015 đã giành được nhiều thắng lợi đáng kể để cải thiện cuộc sống và điều kiện làm việc của nhân viên chăm sóc tại nhà và viện dưỡng lão trên toàn tiểu bang. Thông qua sự cống hiến, quyết tâm và khả năng lãnh đạo của các thành viên, chúng tôi đã có thể vượt qua mức lương tối thiểu 15 đô la trên toàn tiểu bang và dựa trên đó để có mức lương và lợi ích cao hơn thông qua đàm phán hợp đồng. Chúng tôi cũng đã thông qua các tỷ lệ nhân sự an toàn, yêu cầu nhiều dịch vụ chăm sóc một kèm một hơn cho các cư dân trong viện dưỡng lão và giành thời gian làm thêm giờ, thời gian chờ đợi, thời gian đi lại và nghỉ ốm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Hãy gia nhập SEIU Chi Nhánh 2015 hôm nay!

Có thắc mắc về tư cách thành viên? Hãy gọi MAC!

Bạn có câu hỏi liên quan đến SEIU Local 2015? Nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại Trung tâm Hành động Thành viên (MAC) luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn. Cho dù đó là về hợp đồng, lợi ích của bạn hay công việc của bạn, chúng tôi đều có thể trợ giúp.

MAC mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Gọi cho MAC theo số 855-810-2015

Xem tất cả các tài liệu video
Xem tất cả các lợi ích của thành viên
Xem các cấp độ thành viên