Hãy tham gia với những đồng nghiệp nhân viên chăm sóc để tiếp tục đòi tăng lương và giành quyền truy cập vào các lợi ích chỉ dành cho thành viên. Hoàn thành đơn đăng ký thành viên hôm nay bạn sẽ đủ điều kiện để nhận quà tặng tri ân cho thành viên.

Với tư cách là thành viên của SEIU Local 2015 bạn có toàn quyền thành viên trong công đoàn, bao gồm quyền tham dự các cuộc họp của công đoàn, bỏ phiếu phê chuẩn hợp đồng công đoàn, bỏ phiếu trong cuộc bầu cử công đoàn, tổ chức công đoàn, bỏ phiếu về thay đổi hiến pháp, các vấn đề khác của quản trị công đoàn và các chương trình giảm giá và lợi ích khác nhau của Công đoàn.

"*" indicates required fields

Bằng cách cung cấp số điện thoại của mình, tôi hiểu rằng SEIU và các địa phương cũng như các chi nhánh của SEIU có thể sử dụng công nghệ gọi điện tự động và / hoặc nhắn tin định kỳ cho tôi trên điện thoại di động. SEIU sẽ không bao giờ tính phí thông báo bằng tin nhắn. Cước phí tin nhắn và dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng cho những thông báo như vậy. Soạn tin STOP gửi đến 787753 để dừng nhận tin nhắn. Soạn tin HELP gửi đến 787753 để biết thêm thông tin.

HÃY TRỚ THÀNH MỘT PHẦN CỦA LỊCH SỬ

Sự đồng ý gia nhập công đoàn
Vâng, tôi muốn tham gia cùng với các đồng nghiệp của tôi và trở thành đoàn viên của Chi Nhánh SEIU 2015. Tôi yêu cầu và tự nguyện chấp nhận tư cách thành viên của SEIU Local 2015 và những người kế nhiệm hoặc chỉ định của nó (gọi chung là “Local 2015”).

Điều này có nghĩa là tôi sẽ nhận được các quyều lợi và tuân thủ các nghĩa vụ của tư cách thành viên được quy định trong Hiến pháp và Quy tắc của cả hai Local 2015 và Công đoàn Quốc tế về Nhân viên phục vụ.

Tôi ủy quyền cho SEIU Local 2015 làm đại diện của tôi trong thương lượng tập thể về tiền lương, lợi ích và các điều khoản và điều kiện lao động khác với chủ lao động của tôi, và với tư cách là đại diện độc quyền của tôi khi được pháp luật cho phép.

Tư cách thành viên của tôi sẽ liên tục, trừ khi tôi từ chức bằng cách cung cấp thông báo cho Local 2015 qua thư bằng đường bưu điện Hoa Kỳ (hoặc phương thức khác nếu được chính sách của Local 2015 cho phép).

Tôi biết rằng tư cách thành viên trong công đoàn là tự nguyện và không phải là điều kiện làm việc của tôi, và tôi có thể từ chối tham gia mà không bị trả đũa. Chữ ký của tôi dưới đây cho thấy rằng tôi đồng ý với các điều khoản trên.

TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI CỦA CHÚNG TA

Sự cho phép khấu trừ tiền lương
Tôi công nhận sự cần thiết có một công đoàn mạnh mẽ và tôi tin rằng những người được công đoàn của chúng ta đại diện nên trả phần công bằng của họ để ủng hộ những hoạt động của công đoàn.

Bằng biện pháp này tôi yêu cầu và cho phép Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Của Tiểu Bang California khấu trừ tiền lương của tôi và trả cho Chi Nhánh SEIU Local 2015 và những người kế nhiệm hoặc chuyển nhượng (gọi chung là “Local 2015”) một số tiền bằng với lệ phí thông thường của Local 2015. Ủy quyền này sẽ vẫn có hiệu lực, ngay cả khi tôi đã từ bỏ tư cách thành viên trong Công đoàn SEIU Chi Nhánh 2015, trừ khi tôi thu hồi bằng cách gửi thông báo bằng văn bản qua đường bưu điện Hoa Kỳ (hoặc phương thức khác nếu được chính sách của Local 2015 cho phép) trong vòng 15 ngày trước hoặc sau (1) ngày kỷ niệm hàng năm của thỏa thuận này hoặc (2) việc chấm dứt hợp đồng lao động tập thể hiện hành giữa người chủ của tôi và công đoàn mà tôi tham gia (“thời hạn của tôi”).

Sự cho phép này sẽ có hiệu lực, ngay cả khi tôi từ bỏ địa vị đoàn viên của mình trong Chi Nhánh 2015 SEIU, và sẽ được tự động gia hạn liên tục hàng năm và sẽ vẫn có hiệu lực nếu có sự gián đoạn trong dịch vụ của tôi với tư cách là Nhà cung cấp IHSS / WPCS và sau đó tôi được làm lại với tư cách là Nhà cung cấp IHSS / WPCS, trừ khi tôi tôi hủy bỏ sự cho phép đó trong một trong những khoảng thời gian của mình và theo yêu cầu của chính sách của Local 2015.

Sự cho phép này là tự nguyện và không phải là điều kiện làm việc của tôi, và tôi có thể từ chối tham gia mà không bị trả đũa.

Chữ ký của tôi thể hiện rằng tôi đồng ý với các điều khoản trên.

Những khoản đóng góp hoặc những khoản tiền hiến tặng cho Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ không thể dùng để khấu trừ thuế dưới dạng đóng góp cho công việc từ thiện. Tuy nhiên, chúng có thể được khấu trừ thuế như chi phí kinh doanh thông thường và cần thiết.

Bạn có thể xem và tải xuống Điều khoản về các khoản phí của công đoàn tại đây.

Tôi công nhận rằng nếu tôi không đóng đoàn phí theo đúng thời hạn, điều này có thể gây ảnh hưởng đến địa vị đoàn viên của tôi trong Công Đoàn, như đã được nêu ra trong Điều Lệ Và Nội Quy SEIU và Điều Lệ Và Nội Quy Chi Nhánh 2015 SEIU.

Nhấp vào nút Tham Gia Với Chúng Tôi! bên dưới để gửi đơn gia nhập thành viên của bạn.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.