Thực hiện bước tiếp theo để giành chiến thắng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà với Quỹ Hành động của Người Chăm sóc (COPE)

Quỹ Hành động Người Chăm sóc (COPE) là quỹ chính trị của công đoàn chúng ta. Nó riêng biệt với các khoản phí công đoàn, với mục đích cụ thể là thúc đẩy các chính trị gia phải có trách nhiệm đấu tranh cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, người nhận dịch vụ, và các gia đình lao động trên cả nước.

Chúng tôi có thể kêu gọi sự đóng góp của bạn cho Quỹ Hành động Người Chăm sóc (COPE) không?

 • Đơn Đóng Góp Cho Quỹ Hành Động Của Nhân Viên Chăm Sóc (hoặc COPE)

 • Vâng! Tôi muốn buộc các chính trị gia phải chịu trách nhiệm với các gia đình thuộc giai cấp công nhân!

  Chương trình Quỹ Hành Động Của Nhân Viên Chăm Sóc (hoặc COPE) là vô cùng quan trọng trong việc duy trì chương trình Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia. Chính phủ cấp tiền trực tiếp cho chương trình của chúng ta cho nên chúng ta cần sức mạnh chính trị để tuyên truyền vận động và đấu tranh cho bản thân chúng ta và các thân chủ và để chúng ta có thể tiếp tục giành được những hợp đồng tốt.

  Do những khoản đầu tư vào Quỹ Hành Động Của Nhân Viên Chăm Sóc (hoặc COPE) của các đoàn viên, chúng ta đã có khả năng giành được những đợt tăng lương khá đáng kể đối với lương tối thiểu của tiểu bang, tăng tiền tài trợ tiểu bang dành cho chương trình Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia, và bầu chọn những người đại diện ở Quốc Hội đang tranh đấu để mở rộng chương trình Medicaid và khiến mọi người Mỹ có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc chất lượng mà họ có khả năng chi trả.***Liệt kê ở bên dưới là toàn bộ chi tiết về chương trình và các điều khoản.

 • Chữ ký của tôi thể hiện rằng tôi đồng ý với các điều khoản trên.

  Những khoản đóng góp hoặc những khoản tiền hiến tặng cho Quỹ Hành Động Của Nhân Viên Chăm Sóc (hoặc SEIU COPE) không thể dùng để khấu trừ thuế dưới dạng đóng góp từ thiện.

  SỰ ỦY QUYỀN CHO QUỸ HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG NH N VIÊN CHĂM SÓC

  Có, tôi muốn cùng những người chăm sóc đồng nghiệp thực hiện hành động để bầu ra những nhà chính trị gia cho nhân viên Chăm sóc dài hạn và cộng đồng của chúng tôi và yêu cầu họ phải có trách nhiệm hành động vì lợi ích tốt nhất của những người chăm sóc và những người nhận được sự chăm sóc của chúng tôi.

  Tôi xin ủy quyền cho Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Của Tiểu Bang California giữ lại số tiền được chỉ định mỗi tháng để chuyển đến SEIU Chi Nhánh 2015 như một khoản đóng góp cho Quỹ Hành động Người chăm sóc. Quỹ Hành động Người chăm sóc đang hoạt động như một đại lý thu tiền cho SEIU COPE.

  Sự cho phép này là tự nguyện dựa vào sự hiểu biết rõ ràng của tôi rằng (1)tôi không bị bắt buộc phải ký đơn này hoặc đóng góp tự nguyện cho Quỹ Hành Động Của Nhân Viên Chăm Sóc (hoặc SEIU COPE) bởi vì đó là điều kiện của việc làm hoặc điều kiện gia nhập công đoàn; (2) tôi có thể từ chối đóng góp mà không bị trả đũa; (3) chiếu theo luật pháp, chỉ có thành viên công đoàn và nhân viên chấp hành/hành chánh có quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân hợp pháp mới hội đủ điều kiện để đóng góp cho Quỹ Hành Động Của Nhân Viên Chăm Sóc (hoặc COPE); (4) những số tiền đóng góp trong đơn này chỉ là gợi ý thôi, và tôi có thể đóng góp nhiều hơn hoặc ít hơn theo biện pháp này hoặc biện pháp khác mà không sợ bị đe dọa hoặc bị đặt vào thế bất lợi bởi Chi Nhánh 2015 SEIU hoặc người chủ/công ty của tôi; (5) Quỹ Hành động Người Chăm sóc (SEIU COPE) sử dụng số tiền nhận được cho các mục đích chính trị - bao gồm, nhưng không giới hạn, đóng góp và chi tiêu thay mặt cho các ứng cử viên cho các văn phòng liên bang, tiểu bang và địa phương-và giải quyết các vấn đề chính trị có tầm quan trọng của cộng đồng.

  Ủy quyền này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi được tôi thu hồi bằng văn bản gửi tới SEIU Local 2015 qua đường bưu điện Hoa Kỳ hoặc phương thức được phép khác.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.