به مراقبت کنندگان همکار خود بپیوندید تا همچنان افزایش حقوق به دست آورید و به مزایای مختص اعضا دسترسی داشته باشید. فرم زیر را تکمیل کنید تا امروز عضویت اتحادیه خود را فعال کنید!

عضویت محلی SEIU 2015 به شما حق عضویت کامل در اتحادیه را می دهد، از جمله حق شرکت در جلسات اتحادیه، رای به تصویب قراردادهای اتحادیه، رای دادن در انتخابات اتحادیه، تصدی پست در اتحادیه، رای دادن در مورد تغییرات اساسنامه، سایر موارد حاکمیت اتحادیه، و برنامه های مختلف سود و تخفیف اتحادیه.

"*" indicates required fields

با ارائه شماره تلفن خود، متوجه می باشم که SEIU و افراد محلی و وابسته به آن ممکن است از فن آوری های تماس خودکار و/یا پیام متنی بر روی تلفن همراه من به صورت دوره ای استفاده کنند. SEIU هرگز برای اطلاع رسانی پیامکی هزینه ای دریافت نمی کند. ممکن است برای چنین پیامهایی نرخ پیام یا داده از طرف خدمات دهنده اعمال شود. برای توقف دریافت پیام، STOP را به 787753 پیامک کنید. برای اطلاعات بیشتر کلمه HELP را به شماره 787753 پیامک کنید.

تبدیل شدن به بخشی از تاریخ

توافقنامه عضویت
بله، می خواهم همراه با همکارانم بپیوندم و عضو SEIU Local 2015 شوم. من درخواست عضویت در SEIU Local 2015 و جانشینان یا واگذاری های آن (مجموعاً “Local 2015”) را دارم و داوطلبانه می پذیرم.

این بدان معناست که من مزایای عضویت را دریافت خواهم کرد و به تعهدات عضویت مندرج در اساسنامه و آئین نامه Local 2015 و اتحادیه بین المللی کارکنان خدماتی پایبند خواهم بود.

من به SEIU Local 2015 اجازه می دهم که به عنوان نماینده من در چانه زنی دسته جمعی بر سر دستمزدها، مزایا و سایر شرایط و ضوابط استخدام با کارفرمای من و به عنوان نماینده انحصاری من در مواردی که طبق قانون مجاز باشد عمل کند.

عضویت من مستمر خواهد بود، مگر اینکه با ارائه اعلان به Local 2015 از طریق پست ایالات متحده (یا روش دیگری در صورتی که توسط خط‌مشی‌های Local 2015 مجاز باشد) استعفا بدهم.

می دانم که عضویت در اتحادیه داوطلبانه است و شرط استخدام من نیست و می توانم بدون هر اقدام متقابل از عضویت امتناع کنم. امضای من در پایین نشان می دهد که با شرایط بالا موافقم.

قدرت بخشیدن به صدای ما

مجوز کسر حقوق و دستمزد
بله، من نیاز به یک اتحادیه قوی را تشخیص می‌دهم و معتقدم هر کسی که اتحادیه به نمایندگی از او عمل می‌کند باید سهم خود را برای حمایت از فعالیت‌های اتحادیه بپردازد.

بدینوسیله از اداره کنترل ایالتی کالیفرنیا درخواست می کنم و اجازه می‌دهم که از درآمدهای من کسر کند و به SEIU Local 2015 و جانشینان آن (مجموعاً “Local 2015”) مبلغی برابر با نرخ عادی Local 2015 بپردازد. این مجوز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، حتی اگر من از عضویت خود در SEIU Local 2015 استعفا داده باشم، مگر اینکه با ارسال اخطار کتبی از طریق پست ایالات متحده به SEIU Local 2015 (یا روش دیگری در صورتی که توسط خط‌مشی‌های Local 2015 مجاز باشد) آن را ظرف 15 روز قبل یا بعد از این موارد لغو کنم (1) تاریخ سالگرد این توافقنامه یا (2) فسخ قرارداد جمعی قابل اجرا بین کارفرما و اتحادیه که تحت پوشش آن هستم (“دوره های پنجره من”).

این مجوز به طور خودکار سال به سال تمدید می‌شود، حتی اگر من از عضویت خود استعفا داده باشم، و اگر در خدمت من به عنوان یک ارائه‌دهنده IHSS/WPCS وقفه ایجاد شود و بعداً به‌عنوان ارائه‌دهنده IHSS/WPCS دوباره استخدام شوم، مؤثر باقی خواهد ماند، مگر اینکه من آن را در یکی از دوره‌های پنجره خود و طبق خط‌مشی‌های Local 2015 لغو ‌کنم.

این مجوز داوطلبانه است و شرط استخدام من نیست و می توانم بدون اقدام متقابل از موافقت با آن خودداری کنم.

امضای من نشان می دهد که با شرایط بالا موافقم.

کمک ها یا هدایای ارائه شده به SEIU Local 2015 مشمول کسر مالیات به عنوان کمک های خیریه نمی شود. با این حال این کمک ها می تواند به عنوان هزینه های تجاری عادی و ضروری مشمول کسر مالیات شود.

می توانید شرایط نرخ اتحادیه را ازاینجا مشاهده و دانلود کنید.

تصدیق می‌کنم که پرداخت نکردن به‌موقع حق عضویت ممکن است بر وضعیت عضویت من در اتحادیه تأثیر بگذارد، همانطور که در اساسنامه و آیین‌نامه SEIU و اساسنامه و آیین‌نامه SEIU Local 2015 آمده است.

برای ارسال فرم عضویت روی دکمه زیر کلیک کنید.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.