Hãy tham gia với những đồng nghiệp nhân viên chăm sóc để tiếp tục đòi tăng lương và giành quyền truy cập vào các lợi ích chỉ dành cho thành viên. Hoàn thành mẫu đơn dưới đây để kích hoạt thành viên công đoàn của bạn ngay hôm nay!

Với tư cách là thành viên của SEIU Local 2015 bạn có toàn quyền thành viên trong công đoàn, bao gồm quyền tham dự các cuộc họp của công đoàn, bỏ phiếu phê chuẩn hợp đồng công đoàn, bỏ phiếu trong cuộc bầu cử công đoàn, tổ chức công đoàn, bỏ phiếu về thay đổi hiến pháp, các vấn đề khác của quản trị công đoàn và các chương trình giảm giá và lợi ích khác nhau của Công đoàn.

SEIU 2015 Full Member Form

 • Bằng cách bao gồm số điện thoại di động của bạn, bạn đang ủy quyền cho SEIU Local 2015 và các chi nhánh, sử dụng các công nghệ tự động khác nhau, để gọi cho bạn và gửi tin nhắn cho bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí để gửi tin nhắn, nhưng nhà cung cấp mạng và dữ liệu có thể tính phí. Trả lời STOP bất cứ lúc nào với bất kỳ văn bản nào từ chúng tôi để ngừng nhận tin nhắn hoặc trả lời HELP để biết thêm thông tin.

  HÃY TRỚ THÀNH MỘT PHẦN CỦA LỊCH SỬ

  Sự đồng ý gia nhập công đoàn

  Vâng, tôi muốn tham gia cùng với các đồng nghiệp của tôi và trở thành đoàn viên của Chi Nhánh SEIU 2015. Bằng biện pháp này tôi yêu cầu và chấp nhận địa vị đoàn viên trong Chi Nhánh 2015 SEIU và tôi đồng ý tuân theo Điều Lệ Và Nội Quy của công đoàn và Điều Lệ Và Nội Quy Công Đoàn Quốc Tế Của Các Nhân Viên Trong Ngành Phục Vụ. Tôi cho phép Chi Nhánh 2015 SEIU làm đại diện độc quyền trong việc thương lượng tập thể về tiền lương, phúc lợi, và những điều khoản và điều kiện việc làm khác với người chủ của tôi. Tôi biết rằng tư cách thành viên trong công đoàn là tự nguyện và không phải là điều kiện làm việc của tôi, và tôi có thể từ chối tham gia mà không bị trả đũa.

 • TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI CỦA CHÚNG TA

  Sự cho phép khấu trừ tiền lương

  Tôi công nhận sự cần thiết có một công đoàn mạnh mẽ và tôi tin rằng những người được công đoàn của chúng ta đại diện nên trả phần công bằng của họ để ủng hộ những hoạt động của công đoàn. Bằng biện pháp này tôi yêu cầu và cho phép Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chánh Của Tiểu Bang California khấu trừ tiền lương của tôi và trả cho Chi Nhánh 2015 SEIU những khoản đoàn phí và lệ phí mà có thể được Công Đoàn thiết định bây giờ hoặc sau này. Sự cho phép này sẽ có hiệu lực, ngay cả khi tôi từ bỏ địa vị đoàn viên của mình trong Chi Nhánh 2015 SEIU, và sẽ được tự động gia hạn liên tục hàng năm, trừ phi tôi hủy bỏ sự cho phép bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Chi Nhánh 2015 SEIU qua đường bưu điện Hoa Kỳ trong thời kỳ mười lăm (15) ngày trước hoặc sau ngày kỷ niệm hàng năm của thỏa thuận này. Sự cho phép này sẽ vẫn có hiệu lực trong trường hợp tôi ngưng phục vụ trong vai trò Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS/WPCS và sau này lại được thuê làm trở lại trong vai trò Nhà Cung Cấp Dịch Vụ IHSS/WPCS. Sự cho phép này là tự nguyện và không phải là điều kiện làm việc của tôi, và tôi có thể từ chối tham gia mà không bị trả đũa.

  Những khoản đóng góp hoặc những khoản tiền hiến tặng cho Chi Nhánh 2015 SEIU sẽ không thể dùng để khấu trừ thuế dưới dạng đóng góp cho công việc từ thiện.

 • Bạn có thể xem và tải xuống Điều khoản về các khoản phí của công đoàn tại đây.

  Tôi công nhận rằng nếu tôi không đóng đoàn phí theo đúng thời hạn, điều này có thể gây ảnh hưởng đến địa vị đoàn viên của tôi trong Công Đoàn, như đã được nêu ra trong Điều Lệ Và Nội Quy SEIU và Điều Lệ Và Nội Quy Chi Nhánh 2015 SEIU.

  Nhấp vào nút Tham Gia Với Chúng Tôi! bên dưới để gửi đơn gia nhập thành viên của bạn.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.